Národní centrum bezpečnějšího internetu se stalo partnerem kampaně Stop, Think, Connect, http://stopthinkconnect.org/, kterou organizují ve vzájemné spolupráci pracovní skupina APWG (Anti Phishing Working Group) a aliance NCSA (National Cyber Security Alliance). Členy obou skupin jsou organizace z komerční oblasti, neziskového a státního sektoru.
Stop, Think, Connect (SSC) je iniciativa, která odstartovala kampaň Měsíce kybernetické bezpečnosti v USA. Poté byla převzata organizací ENISA a rozšířena pod názvem Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti (Europe Cyber Security Month) také na území Evropy. Iniciativa je bohatým zdrojem informačních materiálů, které jsou momentálně k dispozici pouze v En. Mnoho z nich můžete najít zde: http://stopthinkconnect.org/tips-and-advice/. Bohatý zdroj informací a průvodce otázkami sociálního hackingu najdete také na webových stránkách zde: http://www.twinsystems.com/social-hacking-the-threat-it-poses-to-your-business/

Pečujte o svoje zařízení

 • Dbejte na to, aby byl Váš bezpečnostní software aktuální: Nejlepší ochranou před viry, škodlivým softwarem a dalšími internetovými hrozbami je aktualizovaný bezpečnostní software, webový prohlížeč a operační systém.
 • Automatické aktualizace softwaru: řada programů se automaticky připojuje a aktualizuje, aby mohla čelit nejnovějším rizikům. Pokud je tato možnost k dispozici, nastavte u programů automatické aktualizace.
 • Zabezpečte všechna svá zařízení, která se připojují k internetu: Od počítačů, přes chytré telefony po herní konzole. Všechna zařízení, která se připojují k webu, potřebují ochranu před viry a škodlivým softwarem.
 • Připoj & zkontroluj: USB disky a další externí zařízení mohou také být infikována viry a škodlivým softwarem. Před spuštěním je nechte projít kontrolou svého antivirového programu.

Chraňte své osobní údaje

 • Zabezpečte svůj přístup (login): Zesilte ochranu svých profilů a využijte ty nejsilnější dostupné autentifikační nástroje, jako jsou biometrické prvky, bezpečnostní klíče a unikátní jednorázová hesla. Slouží k tomu několik aplikací pro mobilní zařízení. K ochraně důležitých profilů, jako jsou e-maily, bankovní účty a profily na sociálních sítích nestačí pouhá přihlašovací jména a hesla.
 • Jako heslo použijte větu: Silným heslem může být například věta dlouhá minimálně 12 znaků. Zaměřte se na pozitivní sdělení, na která budete rádi myslet, a která jsou snadná na zapamatování (například „Miluji rockovou hudbu“). Existuje mnoho služeb, kde při vytváření hesel můžete používat i mezery!
 • Každý profil potřebuje své vlastní heslo: Unikátní hesla pro každý Váš profil mohou pomoci k odvrácení kybernetických útoků. V každém případě je třeba oddělit pracovní a osobní profily a dbát na to, aby ty nejdůležitější profily měly ta nejsilnější hesla.
 • Zapište si je a bezpečně uložte: Každý může zapomenout heslo. Vytvořte si jejich seznam a uložte ho na bezpečné místo, které není v blízkosti počítače. Případně můžete využít i službu zaměřenou na správu hesel, která může Vaše hesla uchovávat.

Připojujte se opatrně

 • Pokud se Vám něco nezdá, zahoďte to: Odkazy v e-mailech, příspěvky na sociálních sítích a online reklama jsou často způsob, jak se kybernetičtí útočníci snaží ukrást Vaše osobní údaje. Dokonce, i když znáte zdroj, pokud se Vám něco zdá podezřelé, smažte to.
 • S Wi-Fi hotspoty rozvážně: Při používání Wi-Fi hotspotů omezte druh činností, které je možné jejich prostřednictvím provádět. Využijte bezpečnostní nastavení a omezte tak, kdo bude mít přístup k Vašemu zařízení.
 • Chraňte své peníze: Při používání internetového bankovnictví a při online nákupech se ujistěte, že stránka je zobrazena v bezpečnostním režimu. Sledujte, jestli je v URL řádku uvedeno „https://“ nebo „shttp://, což znamená, že stránka používá zvláštní opatření pro zabezpečení Vašich informací. Pokud URL stránky začíná „http://“, není stránka bezpečná.

Buďte chytří i na webu

 • Zůstaňte v obraze – držte krok s novými metodami zabezpečení na internetu: sledujte nejnovější informace na prověřených webech a sdílejte je s přáteli, rodinou a kolegy a pomozte jim tak, aby byli také chytří i na webu.
 • Nejdříve přemýšlejte: Buďte opatrní, když na vás někdo v online komunikaci naléhá, abyste jednali rychle, pokud vám někdo dává nabídku, která vypadá až příliš dobře na to, aby to pomohla být pravda, nebo když Vás někdo žádá o osobní informace.
 • Zálohujte: Chraňte svou práci, hudbu, fotografie a další digitální informace, tvořte si jejich elektronické kopie a bezpečně je ukládejte.

Buďte dobrým občanem internetu

 • Bezpečnější pro mě, bezpečnější pro všechny: Vše, co děláte online, může mít dopad na všechny – doma, v práci, na celém světě. Budete-li se držet ve světě online dobrých návyků, prospějete tím celé globální digitální komunitě.
 • Pište o ostatních tak, jak byste chtěli, aby psali oni o Vás. Zlaté pravidlo, které platí i v online světě.
 • Pomáhejte v boji proti kyberkriminalitě. Hlaste krádeže peněz nebo identity a další porušování zákonů na internetu na příslušná místa (Policie ČR: http://aplikace.policie.cz/hotline/, Horká linka: www.pomoconline.cz).

Hlídejte si, co o sobě sdílíte online

 • Osobní informace jsou jako peníze. Važte si jich. Chraňte je: Informace o Vás, jako je historie nákupů nebo místa, kde se pohybujete, mají svou hodnotu, tak jako peníze. Přemýšlejte nad tím, kdo se k těmto informacím dostane a jak je mohou aplikace nebo webové stránky shromažďovat.
 • Dbejte na to, co sdílíte: Nastavte soukromí a bezpečnostní nastavení ve webových službách a v zařízeních na úroveň, která pro vás bude při sdílení informací příjemná. Je v pořádku, když vymezíte, jak a s kým sdílíte informace.
 • Sdílejte opatrně: Před sdílením čehokoliv o sobě nebo ostatních na internetu se zamyslete. Zvažte, co konkrétní post odhalí, kdo k němu bude mít přístup a jak by mohl být vnímán nyní i v budoucnu.

 

O kampani STOP. THINK. CONNECT.

STOP. THINK. CONNECT (Stop, přemýšlej, připoj se) je celosvětová kampaň zaměřená na povědomí o online bezpečnosti. Cílem je pomoci všem občanům internetu, aby byli ve světe online více v bezpečí. Poselství kampaně bylo vytvořeno výjimečným seskupením soukromých firem a neziskových a vládních organizací. Globální pracovní skupina Anti-Phishing (APWG) v letech 2008 a 2009 navrhla svým členům „Úmluvu o poselstvích“ (messaging convention), která by sjednotila aktivity zaměřené na zvyšování povědomí. Společně se spoluzakladatelem National Cybersecurity Alliance (NCSA) v červnu 2009 sestavila první koalici.

Osvětové aktivity kampaně STOP. THINK. CONNECT. byly následně dále rozvíjeny díky vedoucímu postavení APWG a NCSA v oblasti výzkumu a vývoje.
Kampaň byla oficiálně spuštěna v říjnu 2010, kdy Ministerstvo vnitřní bezpečnosti USA oznámilo přijetí této kampaně pro Spojené státy americké. V současnosti byla kampaň spuštěna ve 14 zemích a několik dalších národních kampaní je nyní v různých fázích vývoje.

Cíle a záměry kampaně

STOP. THINK. CONNECT. motivuje všechny uživatele internetu k větší bdělosti v oblasti bezpečných návyků při práci online: zajišťuje, že internetová bezpečnost bude vnímána jako sdílená odpovědnost doma, v práci a v rámci našich komunit; a proměňuje způsob, kterým veřejný i soukromý sektor, neziskové organizace, vládní a mezivládní organizace spolupracují na tom, aby se kybernetická bezpečnost stala realitou.
Konečným cílem Úmluvy o poselstvích je zlepšit komunikaci s cílovými skupinami a u každého uživatele ICT zvýšit chápání rizik, která souvisejí s používáním internetu, a také význam vlastního bezpečného chování online.

Úmluva o poselstvích má za cíl:

 • Zvýšit a posílit povědomí o kybernetické bezpečnosti, včetně přidružených rizik a hrozeb, a poskytnout řešení pro zvýšení kybernetické bezpečnosti.
  Informovat veřejnost o přístupech a strategiích, aby byli lidé na internetu v bezpečí, stejně jako jejich rodiny a komunity, ve kterých žijí.
 • Posunout vnímání kybernetické bezpečnosti mezi americkou veřejností od odmítání neznámého k přijetí sdílené zodpovědnosti.
 • Zapojit veřejnost, soukromý sektor a státní a místní samosprávu do našeho úsilí zvýšit kybernetickou bezpečnost.
 • Zvýšit počet institucí a komunitních organizací zapojených do vzdělávání veřejnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a možností vlastní ochrany při práci na internetu.

O Úmluvě o poselstvích

Organizace STOP. THINK. CONNECT. Messaging Convention, Inc. (STOP, PŘEMÝŠLEJ, PŘIPOJ SE. Úmluva o poselstvích) je celosvětovým hybatelem aktivit kampaně STOP. THINK. CONNECT. zaměřené na osvětu v oblasti kybernetické bezpečnosti a je administrována společně s organizacemi APWG a NCSA. Messaging Convention, Inc. je organizace se sídlem v Georgii založená v říjnu 2014.
Finanční správa USA v únoru 2015 potvrdila, že organizace STOP. THINK. CONNECT. Messaging Convention, Inc. je veřejně prospěšná organizace vyňatá z povinnosti placení daní.
Dne 21. července 2012 získala organizace STOP. THINK. CONNECT ochrannou známku a příslušné prohlášení je uložené pod Patentovým úřadem USA zde: http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=85490801&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch

O APWG

APWG (Anti-Phishing) je mezinárodní sdružení sjednocující globální odpověď na kyberkriminalitu napříč průmyslovými odvětvími, vládami, zákonodárným sektorem a neziskovými organizacemi. Členství více než 2100 institucí z celého světa v APWG™ je natolik globální, jak jen může být – se všemi řediteli, manažery a vědeckými kolegy, kteří radí národním vládám, celosvětovým organizacím, jako je Commonwealth Parliamentary Association, Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, Mezinárodní telekomunikační unie a ICANN; obchodní skupiny; multilaterální aliance, jako je Evropská komise, Summit G8 a jeho skupina zaměřená na technologickou kriminalitu, Úmluva o kyberkriminalitě Rady Evropy, Úřad pro drogy a kriminalitu OSN, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Europol EC3 a Organizace amerických států. APWG je také členem řídící skupiny Commonwealth Cybercrime Initiative (CCI) Společenství národů.

Co se týče provozu, APWG realizuje svou činnost prostřednictvím: APWG, organizace 501(c)6 se sídlem v USA; dále APWG.EU, evropské pobočky založené v Barceloně v roce 2013 a vedené jako nezisková výzkumná nadace řízená nezávislým výborem čítajícím i zakládající vedení APWG; a STOP. THINK. CONNECT. Messaging Convention, Inc, neziskovou organizací 501(c)3 sídlící v USA, vedenou organizacemi APWG a NCSA sídlící ve Washingtonu, D.C.

O National Cyber Security Alliance

National Cyber Security Alliance (Národní aliance pro kybernetickou bezpečnost) je nezisková organizace. Prostřednictvím spolupráce s vládou, oblastí byznysu a neziskovým a akademickým sektorem NCSA usiluje o podporu digitálních občanů v bezpečném užívání internetu tak, aby dokázali ochránit sebe samé, technologie, které používají i digitální služby, které všichni sdílíme. NCSA pracuje na vytváření kultury kybernetické bezpečnosti a to prostřednictvím vzdělávání a osvětových aktivit. Pro více informací navštivte stránku www.staysafeonline.org.

Stop
Stop

Před tím, než se vydáte do bouřlivých vod internetu, věnujte trochu času snaze porozumět, jaká jsou jeho hlavní rizika, jak se jim vyvarovat a jak se chovat v online světě tak, aby vám to přinášelo jen samé pozitivní zkušenosti a zážitky.

Přemýšlej
Přemýšlej

Ujistěte se, že „cesta před vámi je čistá“. Dejte pozor na varovné signály a buďte si plně vědomi dopadu vašich online aktivit na vaši osobní bezpečnost a bezpečnost celé rodiny.

Připoj se
Připoj se

Užijte si všech možností internetu s přesvědčením, že jste pro vlastní ochranu a ochranu svého počítače udělali maximum.

Chraňte sami sebe a přispějte k tomu, aby byl internet bezpečnějším místem pro všechny jeho uživatele.