Národní centrum bezpečnějšího internetu se stalo partnerem kampaně Stop, Think, Connect, http://stopthinkconnect.org/, kterou organizují ve vzájemné spolupráci pracovní skupina APWG (Anti Phishing Working Group) a aliance NCSA (National Cyber Security Alliance). Členy obou skupin jsou organizace z komerční oblasti, neziskového a státního sektoru.
Stop, Think, Connect (SSC) je iniciativa, která odstartovala kampaň Měsíce kybernetické bezpečnosti v USA. Poté byla převzata organizací ENISA a rozšířena pod názvem Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti (Europe Cyber Security Month) také na území Evropy. Iniciativa je bohatým zdrojem informačních materiálů, které jsou momentálně k dispozici pouze v En. Mnoho z nich můžete najít zde: http://stopthinkconnect.org/tips-and-advice/. Bohatý zdroj informací a průvodce otázkami sociálního hackingu najdete také na webových stránkách zde: http://www.twinsystems.com/social-hacking-the-threat-it-poses-to-your-business/

Stop

Před tím, než se vydáte do bouřlivých vod internetu, věnujte trochu času snaze porozumět, jaká jsou jeho hlavní rizika, jak se jim vyvarovat a jak se chovat v online světě tak, aby vám to přinášelo jen samé pozitivní zkušenosti a zážitky.

Přemýšlej

Ujistěte se, že „cesta před vámi je čistá“. Dejte pozor na varovné signály a buďte si plně vědomi dopadu vašich online aktivit na vaši osobní bezpečnost a bezpečnost celé rodiny.

Připoj se

Užijte si všech možností internetu s přesvědčením, že jste pro vlastní ochranu a ochranu svého počítače udělali maximum.

Chraňte sami sebe a přispějte k tomu, aby byl internet bezpečnějším místem pro všechny jeho uživatele.