Kdo jsme

Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) je nezisková nevládní organizace založená v roce 2007 s cílem informovat a vzdělávat děti, jejich rodiče, pečovatele, prarodiče, učitele, sociální pracovníky, odborníky pro práci s mládeží a zainteresovanou veřejnost o bezpečném užívání internetu a online technologií. Sdružení podporuje výzkum a studium problematiky bezpečnějšího internetu, vytváří knihovnu výukových a metodických dokumentů, které se vztahují k problematice bezpečnější online komunikace, a přehled osvědčených postupů v dané oblasti.

NCBI nyní realizuje v rámci mezinárodní aktivity e-Safety Network Cz projekt Czech Safer Internet Centre, který sestává z odborného osvětového pracoviště a linky pomoci.

NCBI
Národní centrum bezpečnějšího internetu – Czech Safer Internet Centre


Osvětové centrum bezpečnějšího internetu (www.saferinternet.cz) se zaměřuje zejména na prevenci online kriminality a vzdělávání uživatelů internetu. Vzdělávací materiály a metodiky NCBI jsou zpřístupněny na stránkách Safer Internet Akademie.


Asistenční linka pomoci (www.pomoconline.cz) poskytuje individuální konzultace dětem a jejich rodičům při řešení problémů a ochrany jejich bezpečnosti na internetu.

Obě služby jsou v České republice ojedinělé svým výlučným zaměřením na problematiku bezpečného internetu a spoluprací s orgány OSPOD, Probační a mediační služby (PMS). Linka pomoci přijímá veškeré žádosti o pomoc při řešení závažných problémů dětí a rodičů, i když se netýkají internetu. Ty předává a případně řeší ve spolupráci se širokým spektrem partnerských neziskových organizací na celonárodní a regionální úrovni (APIC, Bílý kruh bezpečí, Dítě v krizi, regionální linky důvěry).

Pro dosažení svých cílů NCBI využívá dotační programy a projekty. Nejvýznamnějšími z nich jsou evropský program CEF TELECOM a národní programy prevence, realizované formou odborného partnerství ve spolupráci s kraji ČR (např. Praha-bezpečně online aj.).

NCBI je členem mezinárodní sítě osvětových center bezpečnějšího internetu INSAFE. Na národní úrovni spolupracuje s centrálními orgány veřejné správy (MVČR, MŠMT, MPSV, NBÚ), Policií ČR, akademickými pracovišti (MUNI v Brně, Policejní Akademie v Praze, ZÚ v Praze) a neziskovými organizacemi (AFCEA, APIC, CZ.NIC, ICT Unie, JŠI, SKIP, SPIR, aj.).