Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti (European Cyber Security Month, ECSM) je celoevropská kampaň koordinovaná Evropskou agenturou pro síťovou a informační bezpečnost (ENISA) a DG CONNECT Evropské komise. Probíhá tradičně v měsíci říjnu.

Kampaň je inspirovaná podobnými projekty v USA a Austrálii, kde se měsíc říjen již stává synonymem pro aktivity spojené s podněcováním bezpečnějšího a zodpovědnějšího chování v kyberprostoru. Zvláštnosti jazykově i kulturně pestrého evropského teritoria vyžadují systematické a koordinované úsilí, aby byly myšlenky a principy kybernetické bezpečnosti úspěšně dovedeny do povědomí a reálné praxe evropských uživatelů internetu a online technologií.

Cílem Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti (ECSM) je podpořit diskusi témat týkajících se kybernetické bezpečnosti a osvětu v této oblasti mezi evropskými občany. Kampaň také poskytuje aktuální bezpečnostní informace prostřednictvím vzdělávání, sdílení dobré praxe a soutěží.

Koordinátorem aktivit v České republice je již od pilotního ročníku ECSM v roce 2012 Národní centrum bezpečnějšího internetu.

Bezpečnost v kyberprostoru je zodpovědností každého online aktivního jedince. Pouze společným a systematickým úsilím dosáhneme jejího udržení a budoucího posilování.