V rámci projektu Safer Internet organizace CZ.NIC v průběhu Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti nelenila. Zahájila jej spuštěním nového webu a mobilní aplikace STOPonline.cz, který Jiří Průša představil ve veřejném televizním vysílání v pořadu @online. Následovala série neformálních setkávání, přednášek a kurzů nejen na školách.

V rámci Kulatého stolu, které organizovalo Národní centrum bezpečnějšího Internetu, jsme diskutovali se zástupci státní, akademické i komerční sféry o nových trendech v oblasti kybernetické bezpečnosti. Po diskusi s důležitými stakeholdery jsme zavítali mezi druháčky do základní školy Hanspaulka, kde jsme děti upozornili na rizika spojená s online životem. Krátce na to jsme základní školy na chvíli opustili a uspořádali jsme konferenci v Českých Budějovicích, kde vysokoškolským studentům Jihočeské univerzity přednášeli odborníci z Národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ a členové managementu sdružení CZ.NIC. Z Českých Budějovic jsme se přesunuli do Pardubického kraje, kde jsme ředitelům škol, od mateřských až po umělecké představili projekt Safer Internet a seznámili je s problematikou GDPR. Po Poradě ředitelů jsme zavítali do kraje Vysočina, kde jsme příslušníkům bezpečnostních sborů představili náš pohled na nezákonný obsah na Internetu na konferenci Řešení elektronického násilí a kyberkriminality. Zkrátka nepřišel ani kraj Středočeský, zde jsme vedli kurz pro více než 160 dětí na téma sociálně patologických jevů na Internetu a to na Základní škole a Základní umělecké škole v Líbeznici, kde jsme na to samé téma pořádali i besedu pro rodiče. V Hradci Králové jsme ve spolupráci ze střediskem Europe Direct měli v místní knihovně na téma Bezpečný Internet celkem tři přednášky pro více než 90 žáků sedmých a osmých ročníků základních škol. Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti jsme zakončili konferencí Security Fest a účastní Českých studentů na Evropské soutěži v kybernetické bezpečnosti ve španělské Malaze, kam soutěžící tým doprovázel náš kolega Edvard Rejthar.
V průběhu celého měsíce října, ale i nadále navíc ještě v hlavním vysílacím čase vysíláme osvětové spoty ze série naučných pořadů Jak na Internet, jež díky projektu Safer Internet nově obsahují i díly popisující kybergrooming a nelegální obsah na Internetu.
Závěrem tedy několik čísel. Celkem jsme uspořádali osm akcí v šesti krajích České republiky pro více než 350 dětí a zaměstnanců veřejné správy. Diskutovali jsme i s rodiči a povědomí o bezpečnějším užívání Internetu jsme šířili i prostřednictvím médií, kdy jen příspěvek na Facebooku, odkazující na vysílání Jiřího Průši vidělo přes 770 uživatelů Internetu. Celkově hodnotíme Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti jako úspěšný.