Hlavní témata kampaně ECSM 2016
  • 1. šíření osvěty
  • 2. účast anebo organizace osvětové, diskuzní, informační akce nebo přednášky s tématikou kybernetické bezpečnosti
  • 3. podpora ECSM
IZA_2683
Akce ECSM 2016

30.9.

ECSM kick-off

Místo akce: Bruxelles, Belgium
Cílová skupina: Odborníci, zainteresovaná veřejnost
Organizátor: ENISA

30.10.

Kulatý stůl kybernetické bezpečnosti

Místo akce: Praha
Předpokládaná účast: cca 15 aktivních účastníků, 30 hostů plus média
Cílová skupina: Odborníci v oblasti kyberbezpečnosti, média, přeneseně pak i zainteresovaná veřejnost
Organizátor: NCBI
Spolupracují: NCKB, CSIRT.CZ

Popis akce: Kulatý stůl kybernetické bezpečnosti s neformální tiskovou konferencí
odborní účastníci, média;
témata: kybernetická bezpečnost a bankovnictví, mobilní hrozby, ochrana údajů, vzdělávání v kyberbezpečnostní problematice

1. - 31.10.

Soutěž kybernetického měsíce

Místo akce: Česká republika
Cílová skupina: Zainteresovaná i široká veřejnost
Organizátor: NCBI
Spolupracují: NCKB, CSIRT.CZ

Popis akce: Znalostní kvíz o ceny týkající se kyberbezpečnosti zjm. v ČR, pojmů, institucí

15. - 23.10.

CODEWEEK Evropský týden programování

Místo akce: Evropská kampaň (www.codeweek.eu)
Předpokládaná účast: 3000 oslovených
Cílová skupina: děti, mládež, pedagogové, knihovníci, pracovníci s mládeží
Organizátor: NCBI/JŠI

Popis akce: Celoevropská kampaň cílená na děti a mládež (http://www.codeweek.cz)

19. - 21.10.

Future Crises konference / Future Forces Conference and Exhibition

Místo akce: Výstaviště PVA EXPO PRAGUE – Letňany
Cílová skupina: Odborníci na bezpečnost, kyberbezpečnost
Organizátor: Project Partners, AFCEA
Spolupráce: NCBI

Více informací o konferenci najdete zde.

7.10.2016 – 21.10.2016

Bezplatná školení na téma kyberbezpečnosti od společnosti ALEF

V rámci měsíce ECSM 2016 si společnost ALEF připravila bezplatné páteční semináře.

Místo: Praha

Cílová skupina: bezpečnostní odborníci, specialisté, odborná veřejnost s aktivním zájmem o problematiku IT bezpečnosti

Organizátor: ALEF Training

Více informací o seminářích najdete také zde.

12.10.

CyberSecurity 2016

Místo akce: Konferenční centrum City, Praha 4
Předpokládaná účast: 100 odborníků
Cílová skupina: IT manageři, IT ředitelé a projektoví manažeři, IT administrátoři / inženýři a systémoví architekti a designéři
Organizátor: IDG
Spolupráce: ČIMIB, NCBI

Popis akce: http://eventworld.cz/

12.10.

Festival DK Ostrov u KV

Místo akce: Dům kultury Ostrov
Předpokládaná účast: 100 návštěvníku z řad veřejnosti
Cílová skupina: Děti, mládež, pedagogové, knihovníci, pracovníci s mládeží, sociální pracovníci
Organizátor: Dům kultury Ostrov
Spolupráce: NCBI

Popis akce: Multiformátový festival, show s herečkou Annou Kadeřávkovou, mladými bloggery a vloggery, beseda na téma online a kybernetické bezpečnosti

Přesný termín bude ještě upřesněn...

Soukromí a bezpečnostní rizika

Místo akce: Brno – Universita Obrany Brno
Předpokládaná účast: 20 studentů
Cílová skupina: Studenti souvidejících oborů, odborníci, zainteresovaná veřejnost
Organizátor: NCBI, AFCEA, studentský klub

Popis akce: Odborný seminář na akademické půdě s podporou studentského klubu AFCEA (Brno – MUNI nebo Universita obrany; cca 6 řečníků (4 odborníci NCKB, NCBI, AFCEA, CIMIB, CSIRT.CZ, CSIRT MUNI plus 2 studenti, témata: kyberbezpečnostní rizika, mezinárodní spolupráce, aplikace kybernetického zákona v ČR, ochrana soukromí na internetu)

30.10.

Kyberkriminalita a kyberhrozby

Místo akce: Policejní Akademie, Praha
Předpokládaná účast: 20 studentů
Cílová skupina: Studenti souvidejících oborů, odborníci, zainteresovaná veřejnost
Organizátor: NCBI, AFCEA, studentský klub
Spolupráce: Policejní akademie

Popis akce: Odborný seminář na akademické půdě s podporou studentského klubu AFCEA ; cca 6 řečníků (4 odborníci NBU, MV, AFCEA, CSIRT.CZ, PP plus 2 studenti, témata: kyberkriminalita, hlášení závadového obsahu a aktivit v síti internet, prevence, osvěta a vzdělávání v této oblasti)

31.10. - 2.11.

Mapping conference

Místo akce: hotel Ambassador Praha
Předpokládaná účast: 200 odborníků
Cílová skupina: mezinárodní a česká odborná veřejnost
Organizátor: EPMA
Spolupráce: Mezinárodní konsorcium projektu (https://mappingtheinternet.eu)

Popis akce: Mezinárodní konference projektu Mapping Debating the existing innovation policies, business models and legal framework related to three major, interrelated focus areas: Internet governance, Privacy, Intellectual property rights.

8.11.

Online bezpečnost prakticky

Místo akce: Jednací sál Magistrátu hl.m.Prahy
Předpokládaná účast: 240 odborníků
Cílová skupina: Preventisté, policisté, pedagogové, sociální pracovníci, IT odborníci veřejné správy, zainteresovaná veřejnost
Organizátor: NCBI
Spolupráce: MHM Praha, MVČR

Popis akce: Tradiční konference NCBI pořádaná v rámci projektu Praha-bezpečno online. Letos zaměřená na příklady dobré praxe z oblasti prevence kybernetické kriminality (http://konference.ncbi.cz/)