NCBI
STC
CyberEurope
ECSM Quiz

I říjen 2018 je Evropským měsícem kybernetické bezpečnosti

Detaily o každoroční kampani na podporu informovanosti o problematice kybernetické bezpečnosti najdete na webových stránkách https://cybersecuritymonth.eu. Svoji podporu můžete projevit uspořádáním aktivity na téma kybernetické bezpečnosti a informaci o ní vložit přímo na stránky zde. Můžete vkládat i své aktivity propagující kybernetickou bezpečnost, ať už jde o konference, besedy, vzdělávací aktivity, letáky. Informace můžete vkládat i v češtině.

Připojte se, kybernetická bezpečnosti je věcí každého z nás a jde o neustále se vyvíjející proces.

CZ.NIC pro úspěch ECSM 2017

V rámci projektu Safer Internet organizace CZ.NIC v průběhu Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti nelenila. Zahájila jej spuštěním nového webu a mobilní aplikace STOPonline.cz, který Jiří Průša představil ve veřejném televizním vysílání v pořadu @online. Následovala série neformálních setkávání, přednášek a kurzů nejen na školách.

V rámci Kulatého stolu, které organizovalo Národní centrum bezpečnějšího Internetu jsme diskutovali se zástupci státní, akademické i komerční sféry o nových trendech v oblasti kybernetické bezpečnosti. Po diskusi s důležitými stakeholdery jsme zavítali mezi druháčky do základní školy Hanspaulka, kde jsme děti upozornili na rizika spojená s online životem. Krátce na to jsme základní školy na chvíli opustili a uspořádali jsme konferenci v Českých Budějovicích, kde vysokoškolským studentům Jihočeské univerzity přednášeli odborníci z Národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ a členové managementu sdružení CZ.NIC. Z Českých Budějovic jsme se přesunuli do Pardubického kraje, kde jsme ředitelům škol, od mateřských až po umělecké představili projekt Safer Internet a seznámili je s problematikou GDPR.

Číst dále…

Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti 2017 odstartoval

Pod záštitou senátora Miroslava Antla, předsedy Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR a Dušana Navrátila, ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, byl zahájen ECSM 2017.

Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti (ECSM/European Cyber Security Month: http://www.cybersecuritymonth.eu) je celoevropská kampaň, koordinovaná Evropskou agenturou pro síťovou a informační bezpečnost (ENISA), která probíhá každoročně v měsíci říjnu. Kampaň je inspirovaná podobnými projekty v USA, kde se měsíc říjen stává synonymem pro aktivity spojené s povzbuzováním bezpečnějšího a zodpovědnějšího chování v kyberprostoru. Koordinátorem kampaně na evropské úrovni je Evropská agentura pro síťovou a informační bezpečnost ENISA, v České republice kampaň koordinuje Národní centrum bezpečnějšího internetu.

Číst dále…

Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti 2017:
jednotně proti kybernetickým hrozbám

Říjen 2017 je Evropským měsícem kybernetické bezpečnosti a v letošním roce si připomínáme 5. výročí této kampaně. V celé Evropě se během tohoto Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti uskuteční více než 300 akcí na podporu bezpečnosti na internetu, mimo jiné konference, semináře, vzdělávací akce, summity, obecné prezentace pro uživatele, internetové kampaně atd.

Kampaň roku 2017 se zaměří na kybernetickou bezpečnost na pracovišti, správu, ochranu soukromí a údajů, kybernetickou bezpečnost v domácím prostředí a na dovednosti v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Číst dále…

Organizace CESNET připravila v rámci ECSM hru, ve které si budete moci vyzkoušet vlastní analytické schopnosti v oblasti počítačové bezpečnosti. Hra je určena nejširší veřejnosti a vyzkoušet si ji můžete zde:

The Catch

Také se můžete zúčastnit semináře, který CESNET pořádá 31. 10. 2017 od 14.00 do 16.30 hod. na Masarykově koleji, Thákurova 550/1, Praha 6. Seminář je zaměřen na vysvětlení základních rizik, které na uživatele ve světě internetu číhají a jak se jich může vyvarovat. Seminář je bezplatný, více informací najdete zde:

Security Fest 2017

 

 

V České republice bude kampaň tradičně zahájena kulatým stolem v úterý 3. 10. 2017 v Evropském domě v Praze, s názvem:

“Aktuální otázky kybernetické bezpečnosti a odborného vzdělávání”

 

Termín: 3. 10. 2017, 10:00 – 12:30 hod.

Místo: Evropský dům, Jungmannova 745/24, Praha 1

 

Program:

 1. Uvítání – senátor JUDr. Miroslav Antl
 2. Úvodní slovo – Radek Holý, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
 3. Panel a diskuze: Odborné vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti

Co a jak by vlastně mělo kybervzdělávání řešit?

V současné době pociťujeme nedostatek specialistů v oboru kybernetické bezpečnosti, který se bude prohlubovat s tím, jak na jedné straně postupně rostou nároky a rozšiřují se oblasti potenciálního ohrožení s nástupem internetu věcí, průmyslu 4.0, apod., a na straně druhé klesá zájem o studium technických oborů.
Cílem kulatého stolu ECSM je formulovat otázky, které mohou přispět k řešení hlavního problému: Jak zajistit dostatek specialistů v oboru kybernetické bezpečnosti?

Přední odborníci z oblasti kybernetické bezpečnosti budou přizváni k diskuzi nad tématy:

 1. Skutečně klesá zájem o studium ICT (viz https://goo.gl/ptjN4A)? Pokud ano, existují ostrovy pozitivní deviace, tj. oblasti, kde naopak zájem roste (viz https://goo.gl/oYv49o)? Proč?
 2. Skutečně je vhodné začít pracovat s dětmi a motivovat je již od základní školy? Jak se studenty střední a vysoké školy?  Vztah formálního a neformálního vzdělávání – jak vytvořit efektivní systém?
 3. Příklady pozitivních iniciativ neformálního vzdělávání:
  – základní školy www.codeweek.eu
  – střední školy www.kybersoutez.cz
  – specifické formy: www.czechitas.cz
 4. Zábava a odborné vzdělání: – hry se stanou součástí olympijských her v Paříži (http://www.todayonline.com/sports/other-sports/esports-2024-olympic-games) Vzdělání a tématické hry: Hackersgame (http://www.hackersthegame.com/, případně https://hackerexperience.com/, apod.). Lze zakomponovat do odborného vzdělávání?
 5. Podpora ICT průmyslu? Přímá – dotace školám, výukovým programům? Nebo nepřímá formou „bug bounty“ programů (např. http://thehackernews.com/2017/09/samsung-bug-bounty-program.html)?
 6. Kdo by vše měl organizovat?

Panelisté:

Pavel Bašta, bezpečnostní analytik CSIRT.CZ, CZ.NIC
Jonáš Jančařík, Evropská komise, European Political Strategy Centre
Matouš Ježek, Trickster Arts
Karel Macek, manažer kybernetické bezpečnosti resortu MPSV
Petr Naske, tajemník, Česká národní koalice pro digitální pracovní místa (Digikoalice)/JŠI
Kateřina Hábová, odd. vzdělávání NÚKIB
Jiří Palyza, výkonný ředitel, NCBI
Milan Hausner, MČ Praha 3, vedoucí školského odb.
Radko Sáblík, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy
Boris Šimák, vedoucí Katedry telekomunikační techniky, ČVUT FEL
Vladimír Šimíček, ředitel SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno

 

Součástí kampaně bude také evropský CodeWeek 2017.

Podrobnosti budeme postupně zveřejňovat.

 

Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti (ECSM/European Cyber Security Month) je celoevropská kampaň, probíhá každoročně v měsíci říjnu a je koordinovaná Evropskou agenturou pro síťovou a informační bezpečnost (ENISA).
V České republice probíhá pod záštitou senátora Miroslava Antla, předsedy Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR a Dušana Navrátila, ředitele Národního centra pro kybernetickou a informační bezpečnost. Koordinátorem ECSM v České republice je Národní centrum bezpečnějšího internetu. Aktivity realizované v průběhu kampaně budeme propagovat na internetu na webu ECSM.cz a také na stránkách Cybersecuritymonth.eu Evropské agentury pro síťovou bezpečnost ENISA.

 

 

Jaký byl Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti 2016?

Kybernetická bezpečnost je výsledkem společné odpovědnosti v kyberprostoru.

ECSM 2016 jsme otevřeli v pondělí, 3.10.2016 “Kulatým stolem“, jehož cílem bylo kromě hodnocení stávající situace a z ní plynoucích úkolů také domluva vzájemné spolupráce, která by pomohla při společném postupu při řešení otázek kybernetické bezpečnosti.

Hned na úvod vystoupil ředitel Národního centra kybernetické bezpečnosti, Vladimír Rohel. Zdůraznil potřebu neustálé výchovy a školení, které by pomohlo kompenzovat dlouhodobý nedostatek technických kádrů v praxi. Aplikace zákona o kybernetické bezpečnost je jedním z klíčových momentů současnosti. S ní velmi úzce souvisí nová povinnost hlášení bezpečnostních incidentů a obecné zpřísnění současného vnímání IT bezpečnosti, která je v mnoha případech trestuhodně podceňována. Na vině může být i nevědomost (možná jen nepochopení míry důsledku potenciálních rizik), která může vést k liknavosti v oblasti bezpečnostních opatření. Se zavedením povinné EET souvisí i otázka ochrany osobních dat a z hlediska úhlu pohledu Orwellova velkého bratra možná stojíme před počátkem generování poměrně hodnotné digitální stopy. Více zde

ECSM2ECSM1

Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti (ECSM) je informační kampaň o kybernetické bezpečnosti zaměřená na občany. Cílem je vyvolat změnu ve vnímání kybernetických hrozeb udílením vyšší pozornosti bezpečnosti dat a informací, vzdělávání a sdílení osvědčených postupů.

Koordinátorem ECSM v České republice je Národní centrum bezpečnějšího internetu – letos v partnerské spolupráci se sdružením CZ NIC. Kampaň zahájí Kulatý stůl kybernetické bezpečnosti v pondělí 3.10.2016 v Evropském domě v Praze, který bude spojen s tiskovou konferencí a ukončí odborná konference Online bezpečnost prakticky, která proběhne v úterý 8.11.2016 na Magistrátě Hlavního města Prahy. V rámci kampaně proběhne řada doprovodných akcí – odborné semináře na Policejní akademii v Praze a na Univerzitě Obrany v Brně, znalostní kvíz o ceny pro veřejnost, mediální aktivity zaměřené na aktuality z oblasti kybernetické bezpečnosti, apod.

Součástí kampaně jsou také akce s mezinárodním přesahem, pořádané v České republice v měsíci říjnu – konference a doprovodná výstava Future Forces, konference IDG CyberSecurity 2016, mezinárodní konference projektu Mapping a také evropská kampaň CodeWeek na podporu programování mezi dětmi a mládeží.

Letošní kampaň ECSM se zaměří na čtyři témata ve čtyřech týdnech měsíce října:

1. Bezpečnost v bankovnictví – pod záštitou Evropské bankovní asociace (3.-7.10.2016)
2. Kybernetická bezpečnost (10.-14.10.)
3. Vzdělávání pro kybernetickou bezpečnost – souběžně s kampaní CodeWeek (17.-21.10.)
4. Mobilní malware – pod záštitou Europolu a ENISA (24-28.10.2016)

Kampaň bude široce medializována díky spolupráci s odbornými a mediálními partnery
a propagaci odborných konferencí, seminářů a akcí pořádaných v rámci kampaně ECSM v období září – listopad 2016

Partneři
AFCEA
CESNET NEW
ČVUT
CZ.NIC
NBU
NUKIB
Saferinternet.cz
Akce ECSM 2016
Datum Název akce Popis akce Místo konání
30.09.2016 ECSM launch event Mezinárodní akce k zahájení Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti 2016, se svými Key notes vystoupí přední odborníci. Brusel, Belgie
3.10.2016 Kulatý stůl kybernetické bezpečnosti + tisková konference Kulatý stůl kybernetické bezpečnosti pro odborníky v kyberbezpečnostní problematice zaměřený na aktuální kybernetické hrozby a možnosti jejich řešení a prevence. Bude následovaný neformální tiskovou konferencí. Evropský dům, Praha
Školní rok 2016/2017 Středoškolská soutěž v kybernetické bezpečnosti Velký znalostní kvíz o ceny, týkající se kyberbezpečnosti zejm.
v ČR, pojmů a institucí (http://www.kybersoutez.cz)
Česká republika
15.–23.10.2016 CodeWeek – Evropský týden programování Celoevropská kampaň, cílená na děti a mládež (http://www.codeweek.cz) Evropská kampaň
5.10.2016 Cyber Security 2016 Další ročník odborné konference a doprovodné výstavy se zaměřením na kybernetickou bezpečnost, určené IT profesionálům, odborníkům ve firemním sektoru, státní správě či samosprávě, specialistům z finančnictví apod. Konferenční centrum City, Praha
19.–21.10.2016 CyberTrends Conference and Exhibition Mezinárodní konference, zaměřená především na prezentaci silových složek v oblasti připravenosti čelit kybernetickým útokům a jejich vybavenosti v oblasti nejmodernějších technologií. Výstaviště PVA EXPO PRAGUE, Letňany
20.10.2016 Security Fest 2016 Seminář, věnovaný nejen nástrahám na internetu. Posluchárna C3-132 FEL ČVUT
12.10.2016 Festival DK Ostrov u KV Multiformátový festival, show s herečkou Annou Kadeřávkovou, mladými bloggery a vloggery, beseda na téma online a kybernetické bezpečnosti. Dům kultury Ostrov u KV
Bude upřesněno Soukromí a bezpečnostní rizika Odborný seminář na akademické půdě s podporou studentského klubu AFCEA. Témata: kyberbezpečnostní rizika, mezinárodní spolupráce, aplikace Kybernetického zákona v ČR, ochrana soukromí na internetu. Univerzita obrany, Brno
30.10.2016 Kyberkriminalita a kyberhrozby Odborný seminář na akademické půdě s podporou studentského klubu AFCEA, témata: kyberkriminalita, hlášení závadového obsahu a aktivit v síti internet, prevence, osvěta a vzdělávání v této oblasti. Policejní akademie, Praha
31.10.2016 Mapping conference Mezinárodní konference k projektu MAPPING. Debata k současné politice inovací, obchodních modelů a právního rámce se zaměřením na internetovou správu, soukromí a práv intelektuálního vlastnictví. Hotel Ambassador, Praha
8.11.2016 KYBERPSYCHO – online bezpečnost prakticky Tradiční konference NCBI, pořádaná ve spolupráci s MHMP v rámci projektu Praha bezpečně online 2016. Letos bude zaměřena na příklady dobré praxe z oblasti prevence kybernetické kriminality. Jednací sál MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1

Přehled akcí realizovaných v rámci ECSM 2016

30.9.

ECSM kick-off

Místo akce: Bruxelles, Belgium
Cílová skupina: Odborníci, zainteresovaná veřejnost
Organizátor: ENISA

3.10.

Kulatý stůl kybernetické bezpečnosti

Místo akce: Evropský dům, Jungmannova 745/24, Praha 1
Předpokládaná účast: cca 15 aktivních účastníků, 30 hostů plus média
Cílová skupina: Odborníci v oblasti kyberbezpečnosti, média, přeneseně pak i zainteresovaná veřejnost
Organizátor: NCBI
Spolupracují: NCKB, CSIRT.CZ

Popis akce: Kulatý stůl kybernetické bezpečnosti s neformální tiskovou konferencí
odborní účastníci, média;
témata: kybernetická bezpečnost a bankovnictví, mobilní hrozby, ochrana údajů, vzdělávání v kyberbezpečnostní problematice

Školní rok 2016/2017

Soutěž v kybernetické bezpečnosti

Místo akce: Česká republika
Cílová skupina: Zainteresovaná i široká veřejnost
Organizátor: AFCEA
Popis akce: Znalostní kvíz o ceny týkající se kyberbezpečnosti zjm. v ČR, pojmů, institucí

15. - 23.10.

CODEWEEK Evropský týden programování

Místo akce: Evropská kampaň (www.codeweek.eu)
Předpokládaná účast: 3000 oslovených
Cílová skupina: děti, mládež, pedagogové, knihovníci, pracovníci s mládeží
Organizátor: NCBI/JŠI

Popis akce: Celoevropská kampaň cílená na děti a mládež (http://www.codeweek.cz)

19. - 21.10.

Future Crises konference / Future Forces Conference and Exhibition

Místo akce: Výstaviště PVA EXPO PRAGUE – Letňany
Cílová skupina: Odborníci na bezpečnost, kyberbezpečnost
Organizátor: Project Partners, AFCEA
Spolupráce: NCBI

Více informací o konferenci najdete zde.

7.10.2016 – 21.10.2016

Série školení na téma kyberbezpečnosti společnosti ALEF

V rámci měsíce ECSM 2016 si společnost ALEF připravila bezplatné páteční semináře.

Místo: Praha

Cílová skupina: bezpečnostní odborníci, specialisté, odborná veřejnost s aktivním zájmem o problematiku IT bezpečnosti

Organizátor: ALEF Training

Více informací o seminářích najdete také zde.

5.10.

CyberSecurity 2016

Místo akce: Konferenční centrum City, Praha 4
Předpokládaná účast: 100 odborníků
Cílová skupina: IT manageři, IT ředitelé a projektoví manažeři, IT administrátoři / inženýři a systémoví architekti a designéři
Organizátor: IDG
Spolupráce: ČIMIB, NCBI

Popis akce: http://eventworld.cz/

12.10.

Festival DK Ostrov u KV

Místo akce: Dům kultury Ostrov
Předpokládaná účast: 100 návštěvníku z řad veřejnosti
Cílová skupina: Děti, mládež, pedagogové, knihovníci, pracovníci s mládeží, sociální pracovníci
Organizátor: Dům kultury Ostrov
Spolupráce: NCBI

Popis akce: Multiformátový festival, show s herečkou Annou Kadeřávkovou, mladými bloggery a vloggery, beseda na téma online a kybernetické bezpečnosti

20. 10. 2016

Security Fest 2016

Místo akce: Posluchárna C32-132, FEL ČVUT Praha
Předpokládaná účast:100 návštěvníku z řad odborné veřejnosti
Cílová skupina: Všichni nadšení uživatelé online služeb, sociálních sítí a chytrých technologií, především netechnicky zaměření uživatelé a mladí uživatelé (studenti středních škol a prvních ročníků VŠ), kteří svou „internetovou historii“ mají z větší části teprve před sebou.
Organizátor: CESNET
Spolupráce: CZ.NIC

Popis akce: Sdružení CESNET ve spolupráci se sdružením CZ.NIC pořádá v rámci Měsíce kybernetické bezpečnosti seminář věnovaný nástrahám a rizikům nejen v prostředí Internetu.

Bude upřesněno...

Soukromí a bezpečnostní rizika

Místo akce: Brno – Universita Obrany Brno
Předpokládaná účast: 20 studentů
Cílová skupina: Studenti souvidejících oborů, odborníci, zainteresovaná veřejnost
Organizátor: NCBI, AFCEA, studentský klub

Popis akce: Odborný seminář na akademické půdě s podporou studentského klubu AFCEA (Brno – MUNI nebo Universita obrany; cca 6 řečníků (4 odborníci NCKB, NCBI, AFCEA, CIMIB, CSIRT.CZ, CSIRT MUNI plus 2 studenti, témata: kyberbezpečnostní rizika, mezinárodní spolupráce, aplikace kybernetického zákona v ČR, ochrana soukromí na internetu)

30.10.

Kyberkriminalita a kyberhrozby

Místo akce: Policejní Akademie, Praha
Předpokládaná účast: 20 studentů
Cílová skupina: Studenti souvidejících oborů, odborníci, zainteresovaná veřejnost
Organizátor: NCBI, AFCEA, studentský klub
Spolupráce: Policejní akademie

Popis akce: Odborný seminář na akademické půdě s podporou studentského klubu AFCEA ; cca 6 řečníků (4 odborníci NBU, MV, AFCEA, CSIRT.CZ, PP plus 2 studenti, témata: kyberkriminalita, hlášení závadového obsahu a aktivit v síti internet, prevence, osvěta a vzdělávání v této oblasti)

31.10. - 2.11.

Mapping conference

Místo akce: hotel Ambassador Praha
Předpokládaná účast: 200 odborníků
Cílová skupina: mezinárodní a česká odborná veřejnost
Organizátor: EPMA
Spolupráce: Mezinárodní konsorcium projektu (https://mappingtheinternet.eu)

Popis akce: Mezinárodní konference projektu Mapping Debating the existing innovation policies, business models and legal framework related to three major, interrelated focus areas: Internet governance, Privacy, Intellectual property rights.

8.11.

Online bezpečnost prakticky

Místo akce: Jednací sál Magistrátu hl.m.Prahy
Předpokládaná účast: 240 odborníků
Cílová skupina: Preventisté, policisté, pedagogové, sociální pracovníci, IT odborníci veřejné správy, zainteresovaná veřejnost
Organizátor: NCBI
Spolupráce: MHM Praha, MVČR

Popis akce: Tradiční konference NCBI pořádaná v rámci projektu Praha-bezpečno online. Letos zaměřená na příklady dobré praxe z oblasti prevence kybernetické kriminality (http://konference.ncbi.cz/)